sözlü kültür etiketi ile yaftalanmış yazılar

Akım mı, akın mı yoksa yolun sonu mu?

Görsel şiir konusu ortaya atıldığından beri, en çok şaştığım şeylerden bir tanesinin teorik ya da sözde olsa da, modern türk şiir kamusunun bir güzel kulağının üzerine yatabilmesi ve bazı konularda tam karşıt düşüncelere sahip cephelerle gönülden uzlaşabilmeyi kendine yedirebilmesi konusudur.

Balık ve Herşey İçin Teşekkürler!

Bazen düşünüyorum da, biz bu "şiir şöyle şöyle bir söz sanatıdır" filan gibi bir tanımlamaya fazla mı bel bağlamaktayız? Çünkü, dilimizde Söz olarak belirtilmiş şeyin (kelam, deyiş, deyi, söz, laf vb.) bir torso kayması yaşadığını, Doğu ile Batı arasındaki bir geçişte, bu ifadenin, bir şekilde yerinden edildiğini söyleyebiliriz, diğer her türlü gösterge gibi.

Sözlü Kültür, Halk Edebiyatı ve Teknoloji

"Sözlü kültür ürünlerine bakışımız, elektronik kültür hayatı karşısında kaybolmaya yüz tutmuş kültürel unsurlara karşı yaptığımız gibi gelecek kuşaklara hatıra olarak saklamak şeklinde olmamalı.

Bunun yerine, sözlü kültür ürününün geçirdiği evreleri göz önünde bulundurarak yazılı ve elektronik kültür ortamlarına uyum ve aktarım konusunda nelerin yapılabileceği araştırılmalı ve daha iyisini bulabilmek için tartışılmalı." Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Abdurrahman Güzel

A badman poet stork

ZİNHAR! Sürüm 2.0

Serkan Işın

Meseleyi tekrardan ayıralım ve tasnif edelim ve böylelikle kendiliğinden gelip “tasfiye olmak” istiyorum diyenlere de bir yol açmış olalım. Zinhar, Şiir Tarihini üç kaba evreye ayırmaktadır, bunlar:

1) Sözlü Kültür Şiir (insan sesi / dinleyici)
2) Yazılı Kültür Şiir (yazı / okur)
3) Basılı Kültür Şiir (ofset baskı sonrası her şey: hat, ebru, hurufilik, internet, televizyon, kayıt cihazı, video, vcd, dvd, dijital fotoğraf, gövdenin kendisi / çepeçevre izleyici)