Nisan 2007

Übü'nün Morfofonetik Evreni

Linda Klieger Stillman, 1977 French Review, Vol.50, No:4

Zeynep Cansu Başeren'in katkılarıyla çeviren, suzan sarı

Şiirin Kurban Edim İmkansızlığı

Şiirin Kurban Edim İmkansızlığı: Kurban Edilişin Bataille ve Nancy Yaklaşımından Eleştirisi

Elisabeth Arnold Çeviren: Melike Demirbağ

FINDING BEAUTY IN THE DISSONANCE*

Suzan Sarı

Oktay Rifat'ın imgeleri nece?

Oktay Rifat'ın çeşitli kitaplarından derlenmiştir.

Bir öpüş su içiyor maşrapasından gecenin
...
dişlerini biliyor ya da bilmiyor
...
bir kent çekiyoruz ardımızdan
avutulmaz bülbüller kadar hızlı
...
tüm başlangıçlara gebe tek dilenci
...
yağmuru güneşle ayırmalı ikiye,
bir kırlangıç koyarak arasına gitmeli
...
esrik kapı,
eksik bir yola kapanan kapı
bir hiç uğruna.
...
kuşlar fırladı yaylı kutularından
...
boynuna doladı atkısını
gülüşünden korunmak için
suda ve gökte gezenlerin.
...

hoşçakal gölge!
...
bu sokak bir hindinin, birkaç kazın
...
bu sokak bir bebeği emziriyor

KEKEME DİLİ (LİSÂN-I PEPEGİ) İLE ŞİİRLER

I

Ge ge ge gel ki severemen se se se men me(h) cebini Za za zâ zâr olubam men çe çe çe çend nişnini

Dü dü dü dür tegi dişler vi vi vi virdi sana Hak Se se se sevse gerekdür di di di dişlerini sîni

Sö sö sözlerin eyler şe şe şe şekkeri kâsid Gö gö gö gözlerin eyler si si si sihr-i mübîni

A a a al ki yiridür gö gö gö gönlümü menden Sa sa sa sal ki yiridür zü zü zülfüne çîni

Ka ka ka kalmışak âhir a a a ah ile sayru No no no nola ki sorsan za za za zar-ı hazini

Yü yü yü yüzini gördüm a a a aya sakışdum Ni ni ni nice yürekdür ka ka ka kalmaya canı

YAZI BİLİNCİN YAPISINI DEĞİŞTİRİR

Özerk söylemin yeni dünyası Birincil sözlü kültürü ayrıntılarıyla kavramak, yazının yeni dünyasını, gerçekte ne olduğunu ve işlevsel açıdan okuryazar olan insanların ne ifade ettiğini anlamaya yarar: çünkü okuryazar düşünme biçimi, kendi kendine doğal güçlerden değil, yazı teknolojisinin bu güçlerin yapısını dolaylı ve dolaysız şekillendirmesiyle çıkar. Yazı olmadan okuryazar zihni yalnız yazarken değil düşüncelerin sözlü anlatımında da şimdi çalıştığı gibi çalışmaz. Yazı, insan bilincini en çok değiştiren tekil buluştur.

Seattle'da Deneysel Şiir

[video:

30 Mart'ta Seattle'da Craig Hill, Jim Andrews ve Nico Vassilakis'in gerçekleştirdiği SOUND/VISUAL/DIGITAL/POETRIES performansından bir görüntü var.

Genel bilgi Geof Huth'ın fotoğraflarla özetlediği performansla ilgili yazısı da dbpq adresinde.

Hayal Dergisi 21

Hayal Dergisi'nin 21. sayısındaki ‘Şiir ve Görsellik’ dosyası adından da anlaşılacağı(!) üzere görsel şiiri merkezine alan yazılardan oluşmuyor.

Dosyanın ilk yazısı/çevirisi ‘Görsel ve Somut Şiir’ konu kavrama metni olarak bol örnekli ve yeterince yüzeysel.