Lamberto Pignotti’nin Poetika Bildirisi

Birincil sekmeler

italyanca'dan çeviren: zeynep cansu başeren

Sözsel-görsel yazı üretenlerin bir poetika bildirisini ister istemez gereksinmesi ve bu durumun görsel sanatlarla uğraşanlar için asla söz konusu olmaması, sözsel-görsel yazının en belirli kimliği ve konumlanışı hakkında çok şey söyler.

Bununla birlikte ben, farklı zamanlarda ve farklı ölçülerde, benzer bildirilerden bir sürü yazdım. Zaman zaman, belki de geri dönüştürmek amacıyla bu bildirileri toparlama isteğiyle doluyorum, fakat eski fotoğraflarımı düzene koymaya yeltendiğimde beni zapteden duyumun bir benzerinin saldırısına uğruyorum hemen: Üstesinden gelmek ve daha heyecan verici etkinliklerle meşgul olmak yeğdir.

Asla hatıra yetiştirmedim, tarihi hiç sevmedim, zamanın öngörülerinin sergilenişini her zaman kayıp zamanı aramaya tercih ettim. Kısacası, kendimi görsel şiire –de- vermiş ve veriyor olmam bu yüzdendir.

Eğer birisi tüm iyi hikayeleri zaten biliyorsa, bunları duyduğunda artık afallamaz. Bu noktada ise, hikayeleri uydurmak ve kendi kendine anlatmak zorundadır. Görsel şiir doludizgin ve kaygısız bir yaşam sürmüş olsa da, onda ne kodlar, ne araçlar, ne maden damarları, ne de öngörülmemiş ve belki de haddini bilmez hikayeler uydurma ve anlatma potansiyeli eksiktir.

Kaynak: