Yeni araştırmalara göre Evrenimiz ilk (ve tek) olmayabilir

Birincil sekmeler

NatGeo'nun ne göre, 'dan (Big Bang) bile önce yer alan bir kainatın izleri keşfedildi. Her ne kadar konu daha önce bilim-kurgu tarafından defalarca dile getirilmiş olsa da, en son Futurama'nın bölümlerinden nde gayet zihin açıcı biçimde işlenmişti, oradan aklıma geldi.

Yapılan son araştırmalar ve gözlemlere göre, kainat ya da evren halkaları denen şeyler, evrenin tek olmadığını ya da en azından paralel olmasalar da, ardışık evrenlerin olabileceğinin ipuçlarını veriyor. Araştırmacıların gözlemlerine göre, ölçümleri (CBM; bu değer, yakın zamanda keşfedilmiştir, 1965 ve Big Bang'ten sonraki arta kalan radyasyon dalgalarının ve bunların yavaş yavaş sönümlenmesini ölçmek için kullanılmaktadır.) çeşitli bölgelerde yer alan çeşitli halkaların ısılarının diğerler bölgelere göre çok daha düzenli (uniform) olduğunu göstermekte. Bu da, eğer var ise, önceki evrenin ya da bir önceki evrenin Kara Delik oluşumlarının çarpıştığı yönünde bir şüphe de uyandırmaktadır. Ve bu çarpışmalardan çok güçlü ve sayısız dalgaların ortaya çıkması üzerinde durulmaktadır. Eğer içinde yer aldığımız Evren, bir dizi başka ve yeniden doğan Evren arasında bir tanesi ise, bu çeşit dalgaların izleri takip edilerek, Kara Delik'lerin uzay-zaman düzenini bozacak denli güçlü çarpışmalarından ipuçları aranmaktadır. Tıpkı birbirine çarpan ya da birbirinden ayrılan iki şeyin çıkarabileceği türden bir sesin de, dinlenebileceği ya da en azından bunun izinin sürülebileceği düşünülmektedir. Elbette şimdilik bunlar çok küçük olasılıklarla da olsa, konu üzerinde çeşitli yazılmış.