KOPYA SANATI NEDİR?

Birincil sekmeler

KOPYA SANATI NEDİR? , 2003 Çeviren: Suzan Sarı

Fotokopi sanatının sayısız öznel tarifi ve tanımı arasından iki tanesini özellikle çok yararlı buluyorum. Birincisi çok geniş: fotokopi sanatı, yaratıcı eser üretimi sürecinde, içinde sanatçının, kültür çalışanının veya herhangi birinin fotokopiyi herhangi önemli bir aşamada kullandığı her örnekte vardır? Bu grup, tam anlamıyla kopya-sanat (copy-art) ve zanaatı, afiş (flypostering), micropress , postada sanat (mail art) ve zinleri içerir. İkinci yararlı tanım daha araçsal (mediumistic) ve özgül; kopya-sanat (copy-art), kopyalama makinesinin genel işlevlerin(d)e ya da işlemesin(d)e engelleme ya da müdahaleyle kopyalama aygıtını orijinal ve türünde tek fotokopiyi üretmek için kullanan teknolojinin amacının sanatsal ve paradoksal döngüsünü içerir. İkincinin dayanak noktası, kopyalama sanatının sanatçının kopyalama aygıtını maksatlı bir şekilde az ya da çok bilinen belli teknikleri kullanarak, fotokopiyi normal işlevinden saptırarak kopya olmayan bir şey üretmek ve dolayısıyla yalnızca orijinal olarak adlandırılabilecek tanımlamasıdır. “orijinal kopya” (original copy) sıfatı buradan çıkıyor. Kopya sanatçılarına göre kopyalama sanatı asla sanat kopyası değildir ancak amaç inceleme ve deneysel müdahale süreciyle orijinal bir eser elde etmektir. Fotokopinin sonuçlandıran ve kendinde sonuçlanan iki ayrı alanı arasındaki farkın (teknolojinin kendisinin amaç olması ile) teknolojiyi araç olarak kullanma arasındaki sözde farka örneğin; çoğaltma (kopyalama) ve bunu yaratıcı araç olarak kullanma. Sadece kendilerinden bahseden yayımlar ve sanatçı kitapları gibi ikisinin de üst üste bindiği birçok yer daha var. İlk kategori, fotokopi teknolojisinin kültürel etkinliklerde üstlendiği tüm işlevlerini ki bu kullanımı muhtemelen %99’a denk gelir, göstererek genel anlamıyla ortamı (medium) tanımlamakta daha yararlıyken ikincisi kopya sanatının ortamın teknik sınırlarını daha deneysel ve sınırlı alanı ve paradoksun sanatsal benimsenmesine dayalı. İkincisi, fotokopinin kendisinin bir sanat ortamı (medium) olduğunu göz önünde bulunduran sanatçıların çok küçük dilimini oluşturur.