Nano sanat

Birincil sekmeler

Burada konu edilmiş mi diye baktım ama bulamadım, umarım tekrar yapmıyorumdur. [w:Cris Orfescu]'nun [w:nano] sanat örnekleriyle ilgili bir haber okuduğumda görsel şiirin de zamanla bu alt-dünya gerçekliğiyle ilgilenebileceğini düşündüm. Elbette nano mikroskopların çok yüksek maliyetleri olduğu düşünülürse bu iş şimdilik uygulayıcılarını/yaratıcılarını pek kolay bulabilecek gibi görünmüyor. Fakat öte yandan asıl geleceğimiz nokta yine bilimsel gelişmenin ortaya koyacağı araçların, sanatsal amaçlar ve yaratılar düzlemine nasıl yansıyacağı. Öyle ki malzemenin araçsallıktan amaçsallığa ve insani hayalgücünün teknolojik bir tasarlama yetisine dönüşmesi gibi bir şey de var. Bu dünyayı algıladığımız insani yetilerimiz için alt dünya gerçekliği aşırı hassas görünüyor, kısacası erişilemez. Yani teknolojik yardım kaçınılmaz. Elbette unutmamak gerekir, sanatın burada yansımalı görevi ne olacaktır? Gerçeklik içi halimiz ile gerçeklik-aşırı halimiz arasındaki uçurum, bu aslında yaşamımız ahlakımız bireysel mutluluğumuz ve bilimsel gelişim arasında giderek artan uçurumdur. bilimsel gelişim bizleri cennete götürmüyor ne yazık ki, daha farklı bir şekilde insanı tahrip eden bir çok yanı var. Burada sanatın bu iki farklı uzam arasındaki geçişleri, esnetmeleri yapabilmesi gerekir, bunda başka bir çözüm beklemek olası değil. Aslında buradaki çözüm de en kilit rol, edebiyattan gelecektir; bu haliyle ne felsefeden ne de bilimden bir şey beklemek aşırı iyimserlik olur.

Şöyle bir alıntı da yapayım Foto Atlas'dan:

"Amerikalı sanatçı Cris Orfescu, dünyada henüz yeni yeni tanınmaya başlanan 'nano sanat'ın babası olarak biliniyor. Nano ölçekli görüntüler üzerinde sanatsal müdahalelerde bulunarak sıra dışı eserler üretiyor. Fotoğraf ve dijital sanatlardan da faydalanan Orfescu, 21. yüzyıl teknolojilerinin artık sanattan ayrı düşünülemeyeceğini ve bugüne kadar fotoğrafın insanı mecbur ettiği sınırları ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu düşünüyor. Ona göre dijital sanat, gelecek anlamına geliyor. Yeni bir Rönesans başladı ve her geçen gün daha fazla sanatçı bunun farkına varıyor. Sınırlar ortadan kalkıyor, fotoğraf artık amaç değil, dijital sanata malzeme üreten bir araç haline geliyor. Teknoloji, günden güne gelişiyor ve geleneksel sanat eserleri artık ilkel kalmaya başlıyor. Dünyanın ilk nano sanat yarışmasını da düzenleyen Orfescu, fotoğrafın bilgisayara aktarılış anından dijital bir sanat eserine dönüşümünü Foto Atlas'a anlattı."