deformasyon etiketi ile yaftalanmış yazılar

GÖRSEL ŞİİRİ NEDEN OKUYAMIYORUZ?

Dünyayla, nesnelerle ilk karşılaşmamızda, ilk bakışta çağrışımsal bir mekanizma söz konusudur. İlk temasta yaşadığımız duygusal, zihinsel tepkiler ile geçmiş deneyimler arasında benzerlik ve geçmişte yaşanan ile şu an arasında bir bitişiklik oluşturma çabası içinde oluruz.

DEFORMASYONU HAKLI KILAN

[w:HÜSEYİN CÖNTÜRK]

Bundan önceki yazılarımızda şiirde deformasyonun gerekliliği üzerinde durmuştuk. Şimdi de aynı konuyu bir başka açıdan incelemek istiyoruz: deformasyonu haklı kılan bazı sebepler haberleşme nazariyesi ([w:theory of communication]) uygulayarak tanıtmaya çalışacağız.