"şiir hatlarında süreklilik geçerli"

Birincil sekmeler

....resim ve heykel, modernitenin son ifade alanları olarak, gitgide daralan bir eylem bölgesi içinde sıkışmış durumdalar: Kişisel serüvenler devam ediyor da atılım ya da dönüşüm beklenmiyor orada.

Müzik bağlamında, hala çift koldan yürüyor üretim. Elektronik devrim, bir bölünme yarattı, yolunu açtı, bugüne geldi, yarına uzanabilir[...] Bir tek edebiyat, kesin bir kopuşun, kırılmanın sahnesi olmadı XIX. yüzyılın ikinci yarısından bugüne akan zaman dilimi içinde[...]Olsa olsa bir 'ölüm duyurusu' yapılabilir, yapanlar oldu da: Sözgelimi şiir için [[Denis Roche]], tam kırk yıl önce bir duyuruda bulundu ve sustu. Yetseydi, yetmedi: Ne bir kopuş, ne bir kesinti: Şiir hatlarında süreklilik geçerli.