GÖRSEL ŞİİR: SANATÇILARIN YAZISI/YAZARLARIN SANATI

Birincil sekmeler

GÖRSEL ŞİİR: Sanatçıların Yazısı/ Yazarların Sanatı Alan Prohm Çeviren:

Şiir Sanattır ‘Sanatçı Kitapları’ kadar başka hiçbir şey yazının muğlak estetik konumu sorununu daha iyi yansıtamaz. Yazın eğer gerçekten sanat olarak kabul edilirse, bu tanımlama lüzumsuz kalırdı. Shakespeare, Baudelaire ya da Haavikko’nun herhangi bir ucuz, ciltsiz basımı ‘sanatçı kitabı’ sayılırdı.

Ama değiller.Neden değiller? Neden, bunu ayırmak için öğrencilerin stüdyo dersi alması gerekmez mi? Ya da yaklaşık bir çözüm olarak: Neden şiir resim, heykel ve hatta giderek yükselen ‘medyalararası’ ve ‘sanatlararası’ programlarıyla beraber sanat bölümünde öğretilmez? Yazın ve sanat arasındaki farkları sorgulamak, Batı kültürünü ve çağdaş bilinci yapılandıran bazı temel ayırımları incelemektir: dile karşı madde, sözcüğe karşı şey, düşünceye karşı alımlama, içeriğe karşı biçim, bedene karşı akıl. Genelde, ortak noktaları olmalarına rağmen farklı pedagojik yakaşımlara göre şiir ve resim, şiir ve müzik, yazın ve sanat farklı bölümlerde öğretilir çünkü temelde farklı şeyler olduklarına ve farklı insani yetiler içerdiğine inanılmıştır.