Görsel şiir ile ilgili bugüne kadar çıkmış bir sürü eleştiri yazısı var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Birincil sekmeler

Birçok olduklarını söyleyebiliriz ama eleştiri yazısı olabilecek çapta olanına az rastladık. Bu yazılarda kavramların nasıl eğilip büküldüğünü, yüz yıllık modernleşme serüveninin, sanat üzerinden nasıl okunamaz hale getirildiğini, dilin nasıl etkisiz ve yetersiz kaldığını da gördük. İnsanlarda, anlama çabasının ne kadar güdük bir çaba olduğunu da gördük. O yüzden onlara eleştiri demek, Gonca Gökalp Alpaslan, Cöntürk ya da Hasan Akay gibi insanlara hakaret etmek demek.