Sözlükteki şiir tanımı

Birincil sekmeler

TDK'ya , şiirin neliği ile ilgili elbette şu aşağıdaki tanımları bulursunuz;

şiir Ar. şi¤r a. ed. 1. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: “Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim.” -N. Ataç. 2. mec. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: “Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler.” -A. Ş. Hisar. Güncel Türkçe Sözlük şiir Fr. Poésie (deyiş) Seslerde, taylamlarda ve uyumlarda gösterdiği güzel bağdaşmalarla ve taşıdığı hayal, duygu ve fikir buluşlariyle bizde canlı duygulanmalar izlenimler ve heyecanlar uyandıran nazım veya nesir halindeki edebiyat türü. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948 Şiir Köken: Ar. Cinsiyet: Kız 1. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi.2. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey.

En azından bir tanımı varmış diye düşünülebilir ama ben yine de bu tanımın oldukça tarihsel olduğunu, yazılı kültür namına pek az şey taşıdığını, "ses" vurgusunun geliştirilemeyecek derecede donduğunu düşünmeye başladım. Belki başlangıç tanımı olarak anılabilir, ama sözlükteki şiir tanımının daha da genişletilmesi gerekiyor.

Forumlar: