Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kim_kimdir:sairler:asef_halet_celebi

Asaf Halet Çelebi

29 Aralık 1907’de İstanbul’da doğdu. 15 Ekim 1958’de yine İstanbul’da öldü 1).

Dahiliye Nezareti memurlarından Mehmet Sait Halet Bey'in oğludur. Galatasaray Lisesi’nde 8 yıl eğitim gördü. Kısa bir süre Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenim gördü. Adliye Meslek Mektebi’nden mezun oldu. Üsküdar Adliyesi Ceza Mahkemesi zabıt katipliği yaptı. Osmanlı Bankası, Devlet Deniz Yolları İşletmesi'nde çalıştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında görevliyken yaşamını yitirdi. Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. Gazeller ve rubailer yazdı. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı.

Poetikası

Ramazan Gülendam'a göre;

Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin, biçim ve içerik bakımından en özgün ama en az anlaşılmış şairlerinden biri olarak bilinen Âsaf Hâlet, başlangıçta Divan şiirinden ve çok sevdiği Yahya Kemal ile Ahmet Haşim’den büyük ölçüde etkilenir; ancak, 1938’den sonra yazdığı şiirlerinde kendine özgü bir yol tutturur. Onun bu tarz şiirleri, kimi çevrelerce yadırganır ve acayip/garip karşılanır; bunların şiir olmadıkları, hiçbir anlam taşımadıkları bile iddia edilir ve alaya alınarak karikatürlere konu olur. Âsaf Hâlet, Türk şiirinde “geleneğin envanterine kuşatıcı bir yaklaşımla sahip çıkan”, şiirde bir atmosfer oluşturmak için sadece ‘imge’ye değil ‘ses’e de yaslanmak gerektiğinin bilincinde olan, şiirin gizli tarihine vâkıf, sadece divan şiiri ile Doğu ve Uzakdoğu kültürüne değil modern Batı şiir kültürüne de eklemlenmiş, geleneği tekrarlayıp çoğaltmak yerine onu yeniden üreten bir şairdir2).

Yine Gülendam'a göre;

Çok farklı kültürlerden ve sanat telakkilerinden yararlanan ama şiir dışı unsurlara iltifat etmeyecek kadar kendine yeten bir şiir ortaya koyan Âsaf Hâlet, şiirleriyle kültürel kodlara dayanan yekpâre bir eser oluşturur.3)

Kitapları

ŞİİR

  • He (1942)
  • Lâmelif (1945)
  • Om Mani Padme Hum (1953, ölümünden sonra 1983)

Şiirlerinden seçmeler

Hakkında Yazılanlar

kim_kimdir/sairler/asef_halet_celebi.txt · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:24 (Dışarıdan düzenle)