Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


araclar:palimpsest

Palimpsest

Codex Ephraemi Rescriptus

Çift kullanma ya da palimpsestum olarak da bilinir. İlkçağlarda Pergamentler üzerine yazılan yazıların öncelikle ekonomik nedenlerle silinerek üzerine yeniden yazı yazılması anlamında kullanılmıştır. Roma'daki Vatikan, Floransa'da Laurentiana ve British Museum koleksiyonları arasında palimsestlere rastlanmaktadır. Bazı palimpsestlerde hâlâ ilk yazıların izlerini görmek mümkündür. Silme ve Yazma işlemelerinin birbirlerine neredeyse müdahale ederek, Yazılanın varlığına etki edebildiği, şizofrenik bir araç olarak görsel şiir için önemlidir.

Bu anlamda görsel şiirin de kullandığı yöntemlerden birisi olmuştur.

Palimpsest, kavramsal olarak “belleğin”, “zihnin” yerine geçmiş bir araç olarak Baudelaire'de tekrar dolaşıma girer. İşlevleri açısından tarihsel akrabaları arasında önce Ayna, daha sonra Camera Obscura ve daha sonra da Yapboz (Sigmund Freud) sayılabilir.

Bkz.

araclar/palimpsest.txt · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:23 (Dışarıdan düzenle)