Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


yazarlar:neuromancer

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
Sonraki sürüm
Önceki sürüm
yazarlar:neuromancer [2011/04/21 13:27]
editor
— (mevcut)
Satır 1: Satır 1:
-====== Neuromancer ====== 
-(Ya da güncellenmiş adı ile //Matrix Avcısı//) 
- 
-//"And then it all faded to cool gray static and an endless tone poem in the artificial language."//​ **Johnny Mnemonic** 
- 
-Bilim-kurgu yazarı [[yazarlar:​william_gibson|William Gibson]]'​un 1984 yılında yayınladığı siberpunk türündeki romanıdır. Sprawl Üçlemesi olarak adlandırılan ve Neuromancer,​ Kont Sıfır ve Mona Lisa romanları, Gibson'​a büyük ün kazandırmış,​ siberpunk bilim-kurgu türünün kısa ömründe oldukça belirleyici olmuştur. Gibson bu romanı ve romana ön ayak olan kısa öyküsü ile oldukça ilgi çekmiştir. Neuromancer,​ üç büyük bilim-kurgu edebiyat ödülünü alan ender romanlardan biridir. 2009 yılına kadar kitap, 6.5 milyon adet satılmıştır. 
- 
-===== Tarihçe ===== 
- 
- 
-[{{http://​static.ideefixe.com/​images/​120/​120194_2.jpg?​160|Altın Kitaplar tarafından basılan Neuromancer. Matrix filminin popülerliğinden sonra kitabın ismine bir de [[http://​www.eksisozluk.com/​show.asp?​t=matrix%20avc%C4%B1s%C4%B1|Matrix Avcısı]] ifadesi eklenmiştir. Kitap, büyük süpermarketlerde 4.90 TL gibi bir fiyata bulunabilmektedir. Ve bu konu William Gibson'​a kadar [[http://​www.williamgibsonbooks.com/​archive/​2003_06_01_archive.asp#​200384540|ulaşmıştır]].}}] 
- 
- 
-===== Sinema ===== 
- 
-[{{:​yazarlar:​johnny_mnemonic-w3.jpg?​160|Her ne kadar Johnny Mnemonic film olarak başarısız bir uyarlama olsa da, Gibson'​un senaryosunu yazdığı bir film olarak yazarın kafasındaki dünyayı aktarma konusunda bir ilk sayılabilir. }}]Her ne kadar Neuromancer'​ın bugüne kadar çekilmiş bir filmi bulunmasa da, yakın gelecekte bir Neuromancer filminin olacağı konusunda çeşitli [[http://​www.firstshowing.net/​2007/​william-gibsons-neuromancer-finally-coming-to-the-big-screen/​|haberler]] mevcuttur. Buna paralel olarak Matrix Üçlemesi'​nin bir yanı ile Neuromancer'​dan oldukça fazla öğe taşıdığı söylenebilir. Neuromancer romanına kaynaklık edebilecek temalarla yazılmış olan erken bir Gibson öyküsü **Johnny Mnemonic**((1981 yılında Omni dergisinde yayınlanmıştır,​ ilk olarak. Daha sonra Gibson'​un kısa öykülerinden oluşan Burning Chrome isimli kitaba da alınmıştır.)),​ 1995 yılında filme çekilmiştir. Senaryosunu da Gibson'​un yazdığı filmin başrolünde daha sonra Matrix'​in Neo'​sunu da canlandıracak olan //Keanu Reeves// oynamış, film, hem Gibson hayranları,​ hem de Bilim-Kurgu sineması için hayal kırıklığı yaratmıştır. (([[http://​www.imdb.com/​title/​tt0113481/​|Filmin IMDB notu 5.0'​dır.]])). Johnny Mnemonic öyküsünde yer alan karakterlerden Molly, daha sonra Neuromancer'​da da merkezi bir role sahip olacaktır. Filmde, Molly karakterinin telif hakları başka bir stüdyoya satıldığı için, Gibson, Dina Mayer tarafından canlandırılan Jane karakterine yer vermiştir. 
- 
-<​quote>​And one day I'll have a surgeon dig all the silicon out of my amygdalae, and I'll live with my own memories and nobody else'​s,​ the way other people do. But not for a while. (Johnny Mnemonic)</​quote>​ 
- 
-Hikayede Johnny Mnemonic, dışarıdan bilgi depolanabilen sibernetik bir beyne sahiptir. Bu yolla içeriğini bilmediği bir sürü bilgiyi saklayan ya da bunları taşıyan bir veri kaçakçısıdır. Kafasındaki sistem, bilgisayar ağlarında taşınamayacak kadar riskli bilgileri taşımasına izin vermektedir. 
-===== Minik bir sözlük ===== 
- 
- 
-  * [{{ http://​ipp.nasa.gov/​innovation/​Innovation63/​image02.gif?​90|Isılköpüğü / TemperFoam}}] **Isılköpüğü** (temperfoam) : //Temper Foam//, a material first developed by NASA in the 1970s to improve seat cushioning and crash protection for airplane pilots and passengers, was recently inducted into the U.S. Space Foundation'​s Space Technology Hall of Fame (([[http://​ipp.nasa.gov/​innovation/​Innovation63/​foam.htm|NASA,​ İcatlar Innovasyonlar Sayfası]])). 
-  * **Mycotoxin**:​ The term ‘mycotoxin’ is usually reserved for the toxic chemical products produced by fungi that readily colonize crops (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Mycotoxin|Wikipedia İngilizce]])). 
-  * **Arcologies**:​ Arcology, a portmanteau of the words "​architecture"​ and "​ecology"​. Romanda, büyük şirket binaları için kullanılan bir terim. ​ 
-  *  **Sprawl**: İngilizcede yayılmak, yayvanlaşmak,​ sere serpe uzanmak anlamına gelen fiil. Neuromancer üçlemesinin hayali bölgesidir. Sparwl, büyük bir kubbe tarafından kuşatılmış,​ devasa büyüklükte bir kent yapısını ifade eder. Gerçek anlamda bir gece/​gündüz döngüsü yoktur, iklimi kendine özgüdür. Gri bir yapay gökyüzü tarafından kuşatılmaktadır. 
-  * **dex**: ​ dexedrine'​in kısaltılmışı,​ bir çeşit amfetamin. 
-  * **sarariman**:​ İngilizce "​salary"​ (Maaş) ve "​man"​ (Adam) kelimelerinin birleşmesinden bozularak oluşmuş Japonca bir kavram. büyük şirketlerin ömür boyu çalıştırdığı erkek elemanlara verdiği isim.  
-  * **Gaijin**: Japoncada yabancılara,​ dışarlıklılara takılan lakap (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Gaijin|Wikipedia İngilizce]])). 
-  * **Shuriken**:​ Kelime anlamı olarak 'elde saklanan kılıç'​ (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Shuriken|Wikipedia İngilizce]])). 
-  * **Chiba** (Çiba) kenti: Japonya'​da bir kent (([[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Chiba_ili|Wikipedia Türkçe]])). ​ 
-  * **Et (meat)**: Genelde insan bedeni için kullanılan ifade. Beden, gövde, canlı kabuk. 
-  * **Tabut** (Coffin): Japonya'​da kentlerde ucuz barınma arayanların kalması için inşa edilmiş çok küçük odalara sahip oteller. Romanda Tabut olarak geçen ifade, gerçekte Kapsül Otel olarak adlandırılır (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Capsule_hotel|Wikipedia İngilizce]])). 
-  * **Memory Lane**: 
-  * **I.C.E (Buz)** ya da //Intrusion Countermeasure Electronics//:​ Neuromancer'​da ve Siberpunk edebiyatında genel olarak kullanılan bir hacker aracı. Tom Maddox tarafından ortaya atılmıştır (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Intrusion_Countermeasures_Electronics|İngilizce Wikipedia]])). ​ 
- 
- 
- 
-===== Kaynaklar ===== 
- 
-  * [[http://​www.wsu.edu/​~brians/​science_fiction/​neuromancer.html|Study Guide for William Gibson: Neuromancer (1984)]] 
  
yazarlar/neuromancer.1303378029.txt.gz · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:23 (Dışarıdan düzenle)