Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kavramlar:apollonesk

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
Sonraki sürüm
Önceki sürüm
kavramlar:apollonesk [2011/01/12 21:30]
editor [Apollonesk]
kavramlar:apollonesk [2021/07/28 12:23] (mevcut)
Satır 5: Satır 5:
 **Nietzsche**'​nin sanatın gelişimi ile kavramsallaştırmasında kullandığı iki yönden biri. Diğeri //​Dionysos'​ca//​ ([[Diyonizyak]]) olarak belirlenmiştir. **Nietzsche** yollarının ayrı olmasına rağmen, sanatın, eski tragedya sanatının bu ikisinden türediğini iddia eder. **Nietzsche**'​nin sanatın gelişimi ile kavramsallaştırmasında kullandığı iki yönden biri. Diğeri //​Dionysos'​ca//​ ([[Diyonizyak]]) olarak belirlenmiştir. **Nietzsche** yollarının ayrı olmasına rağmen, sanatın, eski tragedya sanatının bu ikisinden türediğini iddia eder.
  
-<quote>"​Çünkü sanatın sürekli gelişimi biri Apollon'​ca,​ biri Dionysos'​ca olan iki yönlülük içerir. Kuşakların iki yönlülüğünden doğan kişi soyunda, uzun boylu savaşlarda,​ arada bir görülen barışlar da böyledir. Biz bu adları Grekler'​den almışız. Sanat öğretisinin derin anlamlı bu adların gerçekötesi alanını kavramlarda değil de tanrılar ülkesinin somut, açık biçimleri içinde, anlayış gücü için kavranılır duruma getiren Grekler'​dir. Bizim bilgimiz Apollon, Dionysos gibi onların iki sanat tanrısına bağlanır."​ ((Tragedyanın Doğuşu, Çeviren: İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yayınları,​ ISBN 975-468-061-2))</​quote>+<blockquote>"​Çünkü sanatın sürekli gelişimi biri Apollon'​ca,​ biri Dionysos'​ca olan iki yönlülük içerir. Kuşakların iki yönlülüğünden doğan kişi soyunda, uzun boylu savaşlarda,​ arada bir görülen barışlar da böyledir. Biz bu adları Grekler'​den almışız. Sanat öğretisinin derin anlamlı bu adların gerçekötesi alanını kavramlarda değil de tanrılar ülkesinin somut, açık biçimleri içinde, anlayış gücü için kavranılır duruma getiren Grekler'​dir. Bizim bilgimiz Apollon, Dionysos gibi onların iki sanat tanrısına bağlanır."​ ((Tragedyanın Doğuşu, Çeviren: İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yayınları,​ ISBN 975-468-061-2))</​blockquote>
  
 Nietzsche'​ye göre Apollonesk sanat, özünde tüm temel analitik ayrımların kökü sayılır. İnsanın biricik varoluşunun parçası olan ne varsa, biçim ve yapı ile ilgili her şey, örneğin Heykel sanatı Apollonesk bakışla ilişkilidir. Ayrıca rasyonel (akılcı) düşünce de, yapı ve ayrımlama gücü yüzünden Apollon ile ilişkilendirilir. Nietzsche bu iki etkinin, gerçek tragedyayı oluşturabileceğini söylemektedir. Bu iki tanrıdan **Apollon**,​ güneş-tanrısı olarak biçim, ışık, kesinlik anlamına gelirken, **Dionysos** şarap -tanrısı olarak esrikliği ve sarhoşluğu ifade etmektedir.(([[http://​www.historyguide.org/​europe/​dio_apollo.html|Nietzsche,​ Dionysus and Apollo]])) Nietzsche'​ye göre Apollonesk sanat, özünde tüm temel analitik ayrımların kökü sayılır. İnsanın biricik varoluşunun parçası olan ne varsa, biçim ve yapı ile ilgili her şey, örneğin Heykel sanatı Apollonesk bakışla ilişkilidir. Ayrıca rasyonel (akılcı) düşünce de, yapı ve ayrımlama gücü yüzünden Apollon ile ilişkilendirilir. Nietzsche bu iki etkinin, gerçek tragedyayı oluşturabileceğini söylemektedir. Bu iki tanrıdan **Apollon**,​ güneş-tanrısı olarak biçim, ışık, kesinlik anlamına gelirken, **Dionysos** şarap -tanrısı olarak esrikliği ve sarhoşluğu ifade etmektedir.(([[http://​www.historyguide.org/​europe/​dio_apollo.html|Nietzsche,​ Dionysus and Apollo]]))
kavramlar/apollonesk.1294857006.txt.gz · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:22 (Dışarıdan düzenle)