Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kavramlar:apollonesk

Bu, dökümanın eski bir sürümüdür!


Apollon'ca anlamında

Nietzsche'nin sanatın gelişimi ile kavramsallaştırmasında kullandığı iki yönden biri.

“Çünkü sanatın sürekli gelişimi biri Apollon'ca, biri Dionysos'ca olan iki yönlülük içerir. Kuşakların iki yönlülüğünden doğan kişi soyunda, uzun boylu savaşlarda, arada bir görülen barışlar da böyledir. Biz bu adları Grekler'den almışız. Sanat öğretisinin derin anlamlı bu adların gerçekötesi alanını kavramlarda değil de tanrılar ülkesinin somut, açık biçimleri içinde, anlayış gücü için kavranılır duruma getiren Grekler'dir. Bizim bilgimiz Apollon, Dionysos gibi onların iki sanat tanrısına bağlanır.” 1)

1)
Tragedyanın Doğuşu, Çeviren: İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yayınları, ISBN 975-468-061-2
kavramlar/apollonesk.1294854556.txt.gz · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:22 (Dışarıdan düzenle)