Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


dergiler:sombahar

Sombahar

Sombahar Sayı 1 Kapak

Eylül 1990-Haziran 1995 yılları arasında İstanbul'da 35 sayı yayımlanmış şiir dergisidir.

Sombahar Yayıncılık adına Sahibi: Ferdi Arutan

Genel Yayın Yönetmeni: Orhan Kahyaoğlu

Yazı İşleri Müdürü: K. Celal Gözütok

Sombahar dergisi Künyesi

Sunu Yazısı

ULUSLARIN şiir serüvenleri zaman zaman yaratıcılıktan uzak düşebilir. Bunu eski-yeni kuşakların sınanıp elendiği, edebiyatın beşiği dediğimiz dergilerin ciddiyetine ve akademik disiplinine bakarak da anlayabiliriz.

KÖTÜ şiirle okur zehirlenmeye başlamışsa, hâlâ şiiri Fecr-i Âti’den kalma beylik ölçülerle, hatta şiirin yalnızca “hal ve gidişine”, “beslenme”sine, “temizlik”ine bakarak eleştiren, branşını bulamamış eleştirmenler hızla çoğalıyorsa, edebiyat dergileri üzerine düşeni yapmıyor demektir.

İŞTE biz böyle bir ortamda şiir okuruna iyi bir şiir zevkini aşılamak, şiirden ve şairden ne istediğini bilmeyen proletkült, arabesk ya da “son model” eleştiri anlayışının; kısacası akademik olmayan eleştirinin şiire daha fazla sarkıntılık etmesine izin vermemek için çıkıyoruz. İNSANOĞLU kültürel bağların en büyük mirası olan sanatı, yirmi birinci yüzyıla aktarmaya hazırlanıyor.

TEKNOLOJİNİN, maddi değerlerin insanlık kültürünü belirlemeye başladığı yeni yüzyılın eşiğinde eğer manzara bu ise şiirin şansı da yok gibidir. Şiire insanlığın en çok gereksinim duyduğu bu zamanda üç darbe görmüş bir şiir kuşağının dünya şiiriyle olan kan dolaşımını da diri tutmak istiyoruz.

İRİLİ ufaklı edebiyatların kendi klasikleriyle yetinmeye başladığı “kolaj” çağında kendini yeterince ihraç etmeyen, içine kapalı bir şiirin penceresini dışarıya aralamayı da amaçlıyoruz.

TABİİ günümüze kadar uzanan şiirin evrenin şiirini de göz ardı etmeden.

1-35 Sayı Dökümü

Sayı 1, Eylül-Ekim 1990

Sayı 2, Kasım-Aralık 1990, Özel Bölüm: Metin Altıok

Sayı 3, Ocak-Şubat 1991, Özel Bölüm: Mehmet Müfit

Sayı 4, Mart-Nisan 1991, Özel Bölüm: Savaş ve Şiir

Sayı 5, Mayıs-Haziran 1991, Özel Bölüm: Enis Batur

Sayı 6, Temmuz-Ağustos 1991, Beat Şiiri

Sayı 7, Eylül-Ekim 1991, Özel Bölüm: Metin Celal

Sayı 8, Kasım-Aralık 1991, Özel Bölüm: Gülseli İnal

Sayı 9, Ocak-Şubat 1992, Özel Bölüm: Hulki Aktunç - Genç Müslüman Şiir

Sayı 10, Mart-Nisan 1992, Özel Bölüm: Modernizm, Modern Şiir, Türk Şiirinde Modernizm Kavramı 1 - Özel Bölüm: Tuğrul Tanyol

Sayı 11, Mayıs-Haziran 1992, Özel Bölüm:Modernizm, Modern Şiir, Türk Şiirinde Modernizm Kavramı 2 -

Sayı 12, Temmuz-Ağustos 1992, Özel Bölüm:Modernizm, Modern Şiir, Türk Şiirinde Modernizm Kavramı 3 Özel Bölüm: Ebubekir Eroğlu

Sayı 13, Eylül-Ekim 1992, Şiir ve İntihar 1 - Nilgün Marmara

Sayı 14, Kasım-Aralık 1992, Şiir ve İntihar 2 - Sami Baydar

Sayı 15, Ocak-Şubat 1993, Şiir ve Eleştiri 1 - Lale Müldür

Sayı 16, Bilinmiyor

Sayı 17, Mayıs-Haziran 1993, Cinselliğin Sınırlarında - Küçük İskender

Sayı 18, Temmuz-Ağustos 1993, Ozan Şarkıcılar - Fernando Pessoa

Sayı 19, Eylül-Ekim 1993, Şairin Tavrı, Bireyin Sorumluluğu - Mehmet Taner - Sombahar Şairleri ile Söyleşi

Sayı 20, Kasım-Aralık 1993, İktisat ve Şiir - Şiir ve Resim Arasındaki Bağıntılar - Engin Turgut

Sayı 21–22, Ocak-Nisan 1994, Kadın Şairler Altarı

Sayı 23, Mayıs-Haziran 1995, Özel Bölüm: Melih Cevdet Anday

Sayı 24, Temmuz-Ağustos 1994, Özel Bölüm: Şiir ve İktidar 1

Sayı 25, Eylül-Ekim 1994, Özel Bölüm: Şiir Dergileri - Özel Bölüm: Şiir ve İktidar 2

Sayı 26, Kasım-Aralık 1994, Özel Bölüm: Egemen Berköz - Özel Bölüm: Şiir ve İktidar 3

Sayı 27, Ocak-Şubat 1995, Özel Bölüm: Tarık Günersel

Sayı 28, Mart-Nisan 1995, Özel Bölüm: Halit Asım - Mustafa Irgat

Sayı 29, Mayıs-Haziran 1995, Özel Bölüm: Salâh Birsel - Şiirde Görsellik

Sayı 30, Temmuz-Ağustos 1995, Özel Bölüm: Orhan Alkaya

Sayı 31, Eylül-Ekim 1995, Özel Bölüm: Nâzım Hikmet

Sayı 32, Kasım-Aralık 1995, Özel Bölüm: Haydar Ergülen

Sayı 33, Ocak-Şubat 1996, özel Bölüm: Birhan Keskin

Sayı 34, Bilinmiyor

Sayı 35, Mayıs-Haziran 1995, Kıbrıs Şiiri Özel Sayısı

dergiler/sombahar.txt · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:23 (Dışarıdan düzenle)