Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


akimlar:onlar_grubu

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

Sonraki sürüm
Önceki sürüm
akimlar:onlar_grubu [2013/09/05 11:51]
127.0.0.1 Dışarıdan düzenle
akimlar:onlar_grubu [2021/07/28 12:23] (mevcut)
Satır 1: Satır 1:
-====== ​Onlar Grubu ======+====== ​10'​lar ​Grubu ======
  
-[{{:​1-32_page_24_image_0002.jpg?​150| }}]Türk resminde ”Yeniler Grubu”nun etkisiyle geleneksel halk kültürü kaynaklarına gitmek düşüncesinden sonra, Türk resminde [[fovist]] anlayıştaki yapıtlarıyla tanınan [[Bedri Rahmi Eyüboğlu]],​ renk coşkusu yanında, geleneksel halk nakış sanatı öğelerine olan ilgisini ve sevgisini atölyesinde öğrenim gören öğrencilerine de aşılayabilmişti. Sanat eğitimcisi olarak, [[İbrahim Çallı|Çallı]]’yı anımsatan bir etkiye sahip olan **Eyüboğlu**,​ öğrencilerini geleneksel halk sanatı konusuna yönlendirirken,​ batı resim sanatının estetik değerlerini öğrenmeden,​ geleneksel sanat biçimlerinin çağdaş yorumlarına ulaşılmasının olanaklı olmadığı konusunda onları bilgilendirmekteydi. Sanatçının atölyesinde altı yıl öğrenim gören on öğrencisi,​ onun öğretileri ve batı-doğu sentezi görüşü doğrultusunda çalışmak amacıyla “Onlar Grubu”nu kurdular (1946). İlk sergilerinde,​ konuları işleyişlerindeki özgürlük ile sanat ortamına yenilik getiren tek toplu hareket olarak değerlendirildiler. Grup içinde **Turan Erol, Orhan Peker, Fikret Otyam, Leyla Gamsız, Adnan Varınca, Osman Oral, Mehmet Pesen, Mustafa Esirkuş** gibi çağdaş Türk resminin tanınmış birçok sanatçısı bulunmaktaydı.+[{{:​1-32_page_24_image_0002.jpg?​150 | }}]Türk resminde ”Yeniler Grubu”nun etkisiyle geleneksel halk kültürü kaynaklarına gitmek düşüncesinden sonra, Türk resminde [[akimlar:​fovizm|fovist]] anlayıştaki yapıtlarıyla tanınan [[sanatcilar:Bedri Rahmi Eyüboğlu]],​ renk coşkusu yanında, geleneksel halk nakış sanatı öğelerine olan ilgisini ve sevgisini atölyesinde öğrenim gören öğrencilerine de aşılayabilmişti. Sanat eğitimcisi olarak, [[İbrahim Çallı|Çallı]]’yı anımsatan bir etkiye sahip olan **Eyüboğlu**,​ öğrencilerini geleneksel halk sanatı konusuna yönlendirirken,​ batı resim sanatının estetik değerlerini öğrenmeden,​ geleneksel sanat biçimlerinin çağdaş yorumlarına ulaşılmasının olanaklı olmadığı konusunda onları bilgilendirmekteydi. Sanatçının atölyesinde altı yıl öğrenim gören on öğrencisi,​ onun öğretileri ve batı-doğu sentezi görüşü doğrultusunda çalışmak amacıyla “Onlar Grubu”nu kurdular (1946). İlk sergilerinde,​ konuları işleyişlerindeki özgürlük ile sanat ortamına yenilik getiren tek toplu hareket olarak değerlendirildiler. Grup içinde **Turan Erol, Orhan Peker, Fikret Otyam, Leyla Gamsız, Adnan Varınca, Osman Oral, Mehmet Pesen, Mustafa Esirkuş** gibi çağdaş Türk resminin tanınmış birçok sanatçısı bulunmaktaydı.
  
 “Onlar Grubu” sanatçılarının geliştirdiği ve biçemlerini belirleyen renkçi-lekeci eğilimin usta sanatçıları,​ 1960’larda yoğunlaşan yöresellik düşüncesine katılmışlardır. Sanatçılardan Turan Erol, 1950 ortalarında kübizm etkili figür soyutlamalarından sonra, Anadolu bozkırının lekesel anlatımındaki özgün yorumlarını,​ kendine özgü, spontan renk benekleri ve yumuşak doğasal çizgileriyle lirik yapıda ortaya koymuştur. Orhan Peker, hayvan figür soyutlamalarıyla gerçekleştirdiği renkçi-lekeci eğilimini, içerikle bütünleştirerek yorumladı. Fikret Otyam, Güneydoğu Anadolu göçerlerini,​ öze yönelen bir yalınlık içinde ve sevecen bir yaklaşımla işledi. Osman Oral, Karadeniz yöresinden yaptığı görünülerle;​ Leyla Gamsız, figür soyutlamalarında ulaştığı yalınlaştırma kadar, deformasyona da yer vererek, renk ve leke öğesini dışavurumcu biçeminin temel nitelikleri olarak ortaya koyduğu resimleriyle dikkati çekti. Mehmet Pesen ve Mustafa Esirkuş, folklor etkinliklerini;​ grup dışından Avni Arbaş, deniz işçilerini,​ toplumsal yaşam konularını,​ Atatürk ve Kurtuluş Savaşı konularını renkten çok leke öğesini öne çıkartarak resimledi. “Onlar Grubu” sanatçılarının geliştirdiği ve biçemlerini belirleyen renkçi-lekeci eğilimin usta sanatçıları,​ 1960’larda yoğunlaşan yöresellik düşüncesine katılmışlardır. Sanatçılardan Turan Erol, 1950 ortalarında kübizm etkili figür soyutlamalarından sonra, Anadolu bozkırının lekesel anlatımındaki özgün yorumlarını,​ kendine özgü, spontan renk benekleri ve yumuşak doğasal çizgileriyle lirik yapıda ortaya koymuştur. Orhan Peker, hayvan figür soyutlamalarıyla gerçekleştirdiği renkçi-lekeci eğilimini, içerikle bütünleştirerek yorumladı. Fikret Otyam, Güneydoğu Anadolu göçerlerini,​ öze yönelen bir yalınlık içinde ve sevecen bir yaklaşımla işledi. Osman Oral, Karadeniz yöresinden yaptığı görünülerle;​ Leyla Gamsız, figür soyutlamalarında ulaştığı yalınlaştırma kadar, deformasyona da yer vererek, renk ve leke öğesini dışavurumcu biçeminin temel nitelikleri olarak ortaya koyduğu resimleriyle dikkati çekti. Mehmet Pesen ve Mustafa Esirkuş, folklor etkinliklerini;​ grup dışından Avni Arbaş, deniz işçilerini,​ toplumsal yaşam konularını,​ Atatürk ve Kurtuluş Savaşı konularını renkten çok leke öğesini öne çıkartarak resimledi.
  
 Diğer yandan, 1950-1960 yılları arasında, yöresellik düşüncesinden uzak, yarı-soyut bir anlatımla, dışavurumcu anlayışını renkçi-lekeci yaklaşımıyla ortaya koyan **İhsan Cemal Karaburça**k (1898-1970),​ Türk resminde otodidaktik olarak yetişmiş az sayıdaki usta sanatçıdan biridir. Renk anlayışında moru ve kirli altın sarısını başarıyla uygulamıştır. Figür ve nesne soyutlamalarında,​ çizgisel anlatımını çağdaş bir yapıda ortaya koydu. Diğer yandan, 1950-1960 yılları arasında, yöresellik düşüncesinden uzak, yarı-soyut bir anlatımla, dışavurumcu anlayışını renkçi-lekeci yaklaşımıyla ortaya koyan **İhsan Cemal Karaburça**k (1898-1970),​ Türk resminde otodidaktik olarak yetişmiş az sayıdaki usta sanatçıdan biridir. Renk anlayışında moru ve kirli altın sarısını başarıyla uygulamıştır. Figür ve nesne soyutlamalarında,​ çizgisel anlatımını çağdaş bir yapıda ortaya koydu.
 +
 +===== Amaçları =====
 +
 +Anadolu'​nun geleneksel nakış unsurlarını ve yöresel motiflerini tuvale aktarmak grubun ortak amacını oluşturmaktadır. Grup, Türk resminin özgün üslubunu oluşturmak adına amaçlamış olduğu hedefi Batı tekniği ile Türk ve Anadolu motiflerini sentezleyerek gerçekleştirmek istemiştir. Ülkenin yöresel konularını yöresel bir dil kullanarak resmetmek “Onlar Grubu”nu aynı çatı altında birleştirmiştir. Grup Sanatçıları,​ Türk resminin modern gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır,​ önceki dönemlerde Batı ile iletişim içinde olan sanatçılar öğrenci statüsünde değerlendirilirken,​ bu dönemdeki sanatçıların Batı'​ya karşı kendini kanıtlama, farklılığını belirtme yönünde tavır alma eğiliminde bulundukları anlaşılmaktadır.
 +
 +“Onlar Grubu”nun bir diğer önemi ise önceki grupların aksine belli bir anlayış, belli bir olgu çerçevesinde toplanmış olmaları, bu yönde sanatsal bir üslup oluşturma çabaları olmaktadır. Yöresellik ve ulusallık anlayışını hızla benimseyen dönemin ressamları,​ tuvallerine kilim motiflerini,​ çini desenlerini,​ ebru ve hat örneklerini katmaktadır. Yöresel unsurları incelemekte,​ Anadolu kültürüyle bütünleşmeye başlamakta olan sanatçılar,​ özgün çalışmalar ortaya koymaktadır. ​
 +
 +==== Kaynaklar ====
 +
 +  * ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI’NDA “ONLAR GRUBU” / Arzu Bulut / ERZURUM-2009 ​
 +
  
akimlar/onlar_grubu.1378367492.txt.gz · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:22 (Dışarıdan düzenle)