Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


yazilar:siirde_is_nedir

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

yazilar:siirde_is_nedir [2010/12/08 03:51]
127.0.0.1 Dışarıdan düzenle
yazilar:siirde_is_nedir [2013/09/05 02:52] (mevcut)
admin [Dipnotlar]
Satır 61: Satır 61:
 ==== Dipnotlar ==== ==== Dipnotlar ====
  
-<quote>"​Hiç bir meta, kendisi ile eşdeğerlik ilişkisi içine giremeyeceği ve böylece kendi maddi biçimini kendi değerinin ifadesi haline getiremeyeceği için, her metaın eşdeğer olarak başka bir meta seçmesi, ve onun kullanım-değerini,​ yani maddi biçimini, kendi değer-biçimi olarak kabul etmesi gerekir. " (Karl Marx, Kapital, Cilt I)</quote>+<blockquote>"​Hiç bir meta, kendisi ile eşdeğerlik ilişkisi içine giremeyeceği ve böylece kendi maddi biçimini kendi değerinin ifadesi haline getiremeyeceği için, her metaın eşdeğer olarak başka bir meta seçmesi, ve onun kullanım-değerini,​ yani maddi biçimini, kendi değer-biçimi olarak kabul etmesi gerekir. " (Karl Marx, Kapital, Cilt I)</blockquote>
  
-<quote>"​Aslında her ürünü, toplumsal bir hiyeroglif yazısına çeviren, daha çok değerdir. Kendi toplumsal ürünlerimizin ardında yatan sırrı aydınlatmak için, daha sonra, biz bu hiyeroglifi çözmeye çalışırız;​ çünkü yararlı bir nesneyi değer olarak damgalamak, dil gibi toplumsal bir üründür. Emek ürünlerinin,​ değer oldukları sürece, bunların üretimi için harcanan insan emeğinin maddi ifadeleri olduğunu ortaya koyan son bilimsel buluş, gerçekte, insan soyunun gelişme tarihinde bir çağı belirlemiştir ama, emeğin toplumsal niteliğini,​ bize ürünlerin bizatihi kendilerinin nesnel niteliği gibi gösteren sisi dağıtamamıştır. Ele aldığımız özel üretim biçiminde, yani meta üretiminde,​ bağımsız olarak yürütülen özel emeğin özgül toplumsal niteliği, her çeşit emeğin, insan emeği olması nedeniyle, eşitliği gerçeğine dayanır; bunun için bu özellik, üründe değer-biçimine bürünür; bu olgu, yukarda sözü edilen buluşa karşın üreticiye tamamen gerçek ve sonal gibi gelir; bu, tıpkı, havayı oluşturan gazların bulunuşundan sonra da atmosferin yapısının aynı kalması olgusuna benzer. " (Karl Marx, Kapital, Cilt I)</quote>+<blockquote>"​Aslında her ürünü, toplumsal bir hiyeroglif yazısına çeviren, daha çok değerdir. Kendi toplumsal ürünlerimizin ardında yatan sırrı aydınlatmak için, daha sonra, biz bu hiyeroglifi çözmeye çalışırız;​ çünkü yararlı bir nesneyi değer olarak damgalamak, dil gibi toplumsal bir üründür. Emek ürünlerinin,​ değer oldukları sürece, bunların üretimi için harcanan insan emeğinin maddi ifadeleri olduğunu ortaya koyan son bilimsel buluş, gerçekte, insan soyunun gelişme tarihinde bir çağı belirlemiştir ama, emeğin toplumsal niteliğini,​ bize ürünlerin bizatihi kendilerinin nesnel niteliği gibi gösteren sisi dağıtamamıştır. Ele aldığımız özel üretim biçiminde, yani meta üretiminde,​ bağımsız olarak yürütülen özel emeğin özgül toplumsal niteliği, her çeşit emeğin, insan emeği olması nedeniyle, eşitliği gerçeğine dayanır; bunun için bu özellik, üründe değer-biçimine bürünür; bu olgu, yukarda sözü edilen buluşa karşın üreticiye tamamen gerçek ve sonal gibi gelir; bu, tıpkı, havayı oluşturan gazların bulunuşundan sonra da atmosferin yapısının aynı kalması olgusuna benzer. " (Karl Marx, Kapital, Cilt I)</blockquote>
  
-<quote>"​Çünkü her nesnenin kullanımı iki yönlüdür. ... Bunlardan bir tanesi nesneye özgüdür, diğeri değildir; bir sandaletin giyilebilmesi ya da değişilebilmesi gibi. Her ikisi de sandaletin kullanım-biçimidir. Çünkü gereksinmesi olan parayla ya da yiyecekle sandaleti değişen kimse de, sandaletten sandalet olarak yararlanmıştır. Ama bu, sandaletin doğal kullanımı gibi olmamıştır. Çünkü sandalet, değişilmek için yapılmamıştır."​ (Aristoteles,​ De Rep, l. I, c. 9.)</quote>+<blockquote>"​Çünkü her nesnenin kullanımı iki yönlüdür. ... Bunlardan bir tanesi nesneye özgüdür, diğeri değildir; bir sandaletin giyilebilmesi ya da değişilebilmesi gibi. Her ikisi de sandaletin kullanım-biçimidir. Çünkü gereksinmesi olan parayla ya da yiyecekle sandaleti değişen kimse de, sandaletten sandalet olarak yararlanmıştır. Ama bu, sandaletin doğal kullanımı gibi olmamıştır. Çünkü sandalet, değişilmek için yapılmamıştır."​ (Aristoteles,​ De Rep, l. I, c. 9.)</blockquote>
  
   * [[http://​is.lse.ac.uk/​staff/​whitley/​resources/​heidegger/​introna.pdf|Heiddeger üzerine metinde geçen kavramlarla ilgili özgün bir makale]]   * [[http://​is.lse.ac.uk/​staff/​whitley/​resources/​heidegger/​introna.pdf|Heiddeger üzerine metinde geçen kavramlarla ilgili özgün bir makale]]
   * [[http://​www.milliyet.com.tr/​2002/​10/​24/​pazar/​paz06.html|bilgisayar müzesi]]   * [[http://​www.milliyet.com.tr/​2002/​10/​24/​pazar/​paz06.html|bilgisayar müzesi]]
   * [[http://​cisn.odtu.edu.tr/​cagiltay.php|Türkiye'​de Bilişim]]   * [[http://​cisn.odtu.edu.tr/​cagiltay.php|Türkiye'​de Bilişim]]
yazilar/siirde_is_nedir.txt · Son değiştirilme: 2013/09/05 02:52 Değiştiren: admin