Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kim_kimdir:horkheimer

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

kim_kimdir:horkheimer [2014/05/03 19:07]
televarolus oluşturuldu
kim_kimdir:horkheimer [2014/05/03 19:11] (mevcut)
televarolus [Hayatı]
Satır 1: Satır 1:
 ====== Max Horkheimer ====== ====== Max Horkheimer ======
  
-Max Horkheimer (14 Şubat 1895 Zuffenhausen Stuttgart - 7 Temmuz 1973, Nürnberg), ​Musevi kökenli ​Alman düşünür ve toplumbilimcidir. ​+Max Horkheimer (14 Şubat 1895 Zuffenhausen Stuttgart - 7 Temmuz 1973, Nürnberg), Alman düşünür ve toplumbilimcidir. ​
  
 ===== Hayatı ===== ===== Hayatı =====
Satır 9: Satır 9:
 1930’da Frankfurt Üniversitesi’nde sosyal felsefe dalında Ordinarius olur.  Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünü(Institut für Sozialforschung) kurar ve kısa zamanda Naziler tarafından kapatılır. ​ Horkheimer Cenevre ve Paris üzerinden New York’a kaçıp Columbia Üniversitesi’nde araştırmalarına devam eder.  1930’da Frankfurt Üniversitesi’nde sosyal felsefe dalında Ordinarius olur.  Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünü(Institut für Sozialforschung) kurar ve kısa zamanda Naziler tarafından kapatılır. ​ Horkheimer Cenevre ve Paris üzerinden New York’a kaçıp Columbia Üniversitesi’nde araştırmalarına devam eder. 
  
-Theodor Adorno ile beraber Frankfurt ​Okulunun ​önemli temsilcilerinden sayılır. ​+[[kim_kimdir:​adorno|Theodor Adorno]] ile beraber ​[[kavramlar:​frankfurt_okulu|Frankfurt ​Okulu]]nun ​önemli temsilcilerinden sayılır. ​
  
 Max Horkheimer Frankurt okulunun ikinci başkanıdır. Birinci başkan Carl Grünberg döneminde enstitü "​Grünberg Arşivi"​ dedikleri daha çok içi derneklerinin verilerini toplamaya dayalı bir çalışma içindeydi. Bu arşiv dışında enstitünün ciddi olarak yaptığı şey Horkheimer (o zaman doçent), Marcuse ve birkaç teorisyenin makalelerinden oluşurdu. ​ Carl Grünberg hastalanıp işini yapamayacak hale geldiği zaman Felix Wail'​in zoruyla başkanlığa Horkheimer atanır. ​ Horkheimer'​in başkanlığa gelmesi Frankurt Okulu için büyük atılımdır. Frankurt Okulu bu zamandan sonra başta Horkheimer'​in etkisiyle psikoloji ve felsefe üstünde daha fazla duracaktı. Ve Horkheimer o zamana kadar "​Toplum Teorisi"​ ismiyle adlan- dırılan teoriyi kendi değiştirip "​Toplum Felsefesi"​ olarak kullanmıştır. Horkheimer bir Marksistir. Onun felsefesi toplumun ve popüler kültürün Marksist eleştirisidir. Ve tabi ki çalışmalarının diğer bir yönü Marksist diyalektiğin temellerinin kurucusu Hegel ve ekonomi politiğin Marksist eleştirisidir. Nitekim ne Horkheimer ne de Frankurt Okulu'​nun diğer üyeleri sistematik bir ekonomi analizi yapmamışlardır. Onların çalışmaları daha çok kapitalist meta üretiminin kültürü ve insanı nasıl aşındırdığı (yabancılaşma) ve insan psikolojisini nasıl etkilediği yönündedir. ​ Max Horkheimer Frankurt okulunun ikinci başkanıdır. Birinci başkan Carl Grünberg döneminde enstitü "​Grünberg Arşivi"​ dedikleri daha çok içi derneklerinin verilerini toplamaya dayalı bir çalışma içindeydi. Bu arşiv dışında enstitünün ciddi olarak yaptığı şey Horkheimer (o zaman doçent), Marcuse ve birkaç teorisyenin makalelerinden oluşurdu. ​ Carl Grünberg hastalanıp işini yapamayacak hale geldiği zaman Felix Wail'​in zoruyla başkanlığa Horkheimer atanır. ​ Horkheimer'​in başkanlığa gelmesi Frankurt Okulu için büyük atılımdır. Frankurt Okulu bu zamandan sonra başta Horkheimer'​in etkisiyle psikoloji ve felsefe üstünde daha fazla duracaktı. Ve Horkheimer o zamana kadar "​Toplum Teorisi"​ ismiyle adlan- dırılan teoriyi kendi değiştirip "​Toplum Felsefesi"​ olarak kullanmıştır. Horkheimer bir Marksistir. Onun felsefesi toplumun ve popüler kültürün Marksist eleştirisidir. Ve tabi ki çalışmalarının diğer bir yönü Marksist diyalektiğin temellerinin kurucusu Hegel ve ekonomi politiğin Marksist eleştirisidir. Nitekim ne Horkheimer ne de Frankurt Okulu'​nun diğer üyeleri sistematik bir ekonomi analizi yapmamışlardır. Onların çalışmaları daha çok kapitalist meta üretiminin kültürü ve insanı nasıl aşındırdığı (yabancılaşma) ve insan psikolojisini nasıl etkilediği yönündedir. ​
- 
- 
kim_kimdir/horkheimer.txt · Son değiştirilme: 2014/05/03 19:11 Değiştiren: televarolus