Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kavramlar:postmodernizm

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
Sonraki sürüm
Önceki sürüm
kavramlar:postmodernizm [2013/03/26 18:00]
admin [Kelime'nin tarihi]
kavramlar:postmodernizm [2018/10/17 15:21] (mevcut)
admin [Kelime'nin tarihi]
Satır 6: Satır 6:
 Postmodern mimari ve sanat konusunda bir otorite olan **Charles Jencks**, postmodernizm üzerine yazdığı bir makaleyle Postmodernizm’in kökenini şu şekilde anlatmış((http://​www.main-board.eu/​universite/​105316-postmodernizm-nedir-postmodernizm-tanimi.html)):​ Postmodern mimari ve sanat konusunda bir otorite olan **Charles Jencks**, postmodernizm üzerine yazdığı bir makaleyle Postmodernizm’in kökenini şu şekilde anlatmış((http://​www.main-board.eu/​universite/​105316-postmodernizm-nedir-postmodernizm-tanimi.html)):​
  
-Postmodernizm” teriminin ilk kullanılışı (//​Mektuplar//,​ Şubat 19) 1926’dan öncedir. Terim, 1870’lerde Britanyalı sanatçı **[[http://​iamachild.wordpress.com/​2010/​02/​11/​john-watkins-chapman-1832-1903-english/​|John Watkins Chapman]]** tarafından,​ 1917’de de Rudolf Pannwitz tarafından kullanılmıştır. Ama “post”ların başlaması,​ “Post-Empresyonizm” (1880’ler) ve “Post-Endüstriyel”le (1914-22) olmuştur, denebilir. Sonra bunlar 1960’larda edebiyatta, toplumsal düşüncede,​ ekonomide ve hatta dinde (“Post Hıristiyanlık”) pıtrak gibi çoğaldılar. “Sonsallık”,​ yani yaratıcı bir çağdan sonra gelmenin olumsuz duygusu, ya da tam tersine, olumsuz bir ideolojiyi aşmanın olumlu duygusu, aslen 1970’lerde,​ “Postmodernizm” tartışmasının da iki merkezi olan mimari ve edebiyatta gelişti. (Bu akımlar, hem özelliklerini hem de olumlu, “post” önekinden sonra tire koyuyorlardı). “Yapıbozumcu postmodernizm”,​ Fransız post-yapısalcıların (Lyotard, Derrida, Baudrillard) 1970’lerin sonunda Birleşik Devletler’de kabul görmesinden sonra ön plana çıktı. Bugün olumsuz (negatif) diyalektik ve yapı bozumundan ibaret yeni, yaratıcı hareket de ortaya çıktı. Bunlar kendilerine “Yapıcı”,​ “Ekolojik”,​ “Temelli”,​ “Yeniden kurucu” post-modernizm gibi adlar veriyorlar.+Postmodernizm” teriminin ilk kullanılışı (//​Mektuplar//,​ Şubat 19) 1926’dan öncedir. Terim, 1870’lerde Britanyalı sanatçı **[[http://​iamachild.wordpress.com/​2010/​02/​11/​john-watkins-chapman-1832-1903-english/​|John Watkins Chapman]]** tarafından,​ 1917’de de Rudolf Pannwitz tarafından kullanılmıştır. Ama “post”ların başlaması,​ “Post-Empresyonizm” (1880’ler) ve “Post-Endüstriyel”le (1914-22) olmuştur, denebilir. Sonra bunlar 1960’larda edebiyatta, toplumsal düşüncede,​ ekonomide ve hatta dinde (“Post Hıristiyanlık”) pıtrak gibi çoğaldılar. “Sonsallık”,​ yani yaratıcı bir çağdan sonra gelmenin olumsuz duygusu, ya da tam tersine, olumsuz bir ideolojiyi aşmanın olumlu duygusu, aslen 1970’lerde,​ “Postmodernizm” tartışmasının da iki merkezi olan mimari ve edebiyatta gelişti. (Bu akımlar, hem özelliklerini hem de olumlu, “post” önekinden sonra tire koyuyorlardı). “Yapıbozumcu postmodernizm”,​ Fransız post-yapısalcıların (Lyotard, Derrida, ​[[yazarlar:​baudrillard|Baudrillard]]) 1970’lerin sonunda Birleşik Devletler’de kabul görmesinden sonra ön plana çıktı. Bugün olumsuz (negatif) diyalektik ve yapı bozumundan ibaret yeni, yaratıcı hareket de ortaya çıktı. Bunlar kendilerine “Yapıcı”,​ “Ekolojik”,​ “Temelli”,​ “Yeniden kurucu” post-modernizm gibi adlar veriyorlar.
  
 Bu durumda iki temel hareketin var olduğu ortada. “Postmodern durum”, “Gerici postmodernizm” ve “tüketici postmodernizmi”nin de var olması gibi-bunların örnekleri enformasyon cağı, Papa ve Madonna. Bütün bunlar üzerine tarafsız, akademik bir rehber istenirse, Margaret Rose’un Post-Modern ve Post-Endüstriyel:​ Eleştirel bir Analiz’i (1991) önerilebilir. Bu durumda iki temel hareketin var olduğu ortada. “Postmodern durum”, “Gerici postmodernizm” ve “tüketici postmodernizmi”nin de var olması gibi-bunların örnekleri enformasyon cağı, Papa ve Madonna. Bütün bunlar üzerine tarafsız, akademik bir rehber istenirse, Margaret Rose’un Post-Modern ve Post-Endüstriyel:​ Eleştirel bir Analiz’i (1991) önerilebilir.
kavramlar/postmodernizm.1364306419.txt.gz · Son değiştirilme: 2013/03/26 18:00 Değiştiren: admin