Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


akimlar:sebk-i-hindi

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

akimlar:sebk-i-hindi [2014/06/06 12:27]
admin oluşturuldu
akimlar:sebk-i-hindi [2014/06/06 12:30] (mevcut)
admin
Satır 1: Satır 1:
 ====== Sebk-i Hindî ====== ====== Sebk-i Hindî ======
  
-Divan edebiyatında Hint tarzı, Hint üslubu demektir. Türk edebiyatında XVII. yüzyılda bir edebi akım olarak ortaya çıkmıştır. Hindistan'​da,​ Babürlü Hint-Türk hükümdarlarının saraylarında Farsça yazan ozanlarca geliştirilmiştir. Edebiyatımızda XVII. yüzyıldan başlamak üzere etkisini göstermeye başlamış kimi şairlerimizde bütün özellikleri görülürken kimi şairlerimizi kısmen etkilemiştir. Sebk-i Hindi'​nin edebiyatımıza ses, kafiye ve yeni kelime bulma yönünden etkileri olmuştur.+Divan edebiyatında Hint tarzı, Hint üslubu demektir. Türk edebiyatında XVII. yüzyılda bir edebi akım olarak ortaya çıkmıştır. Hindistan'​da,​ Babürlü Hint-Türk hükümdarlarının saraylarında Farsça yazan ozanlarca geliştirilmiştir. Edebiyatımızda XVII. yüzyıldan başlamak üzere etkisini göstermeye başlamış kimi şairlerimizde bütün özellikleri görülürken kimi şairlerimizi kısmen etkilemiştir. Sebk-i Hindi'​nin edebiyatımıza ses, kafiye ve yeni kelime bulma yönünden etkileri olmuştur ​(([[http://​www.turkceciler.com/​sebki-hindi.html|XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ:​ SEBK-İ HİNDÎ]])).
  
 XVII. yüzyıl divan sanatçılarından Nef'i, Naili, Neşati; XVIII. yüzyıl şairlerinden de Şeyh Gâlib gibi sanatçılar,​ bütünüyle bu akım içinde yer almamakla birlikte Sebk-i Hindî'​den etkilenmişlerdir. Böylece, Sebk-i Hindi'​nin "​bilmeceyi andıran karmaşık manzum ve anlatımlar,​ hayal oyunları, güçlükle anlaşılır,​ beklenmedik ve alışılmamış benzetmeler,​ sentetik bir şiir dili" olarak sıralanabilecek özellikleri,​ divan şiirinin kalıplarını kırmak yerine bu kalıplarla oynamak ustalığına yol açmıştır. XVII. yüzyıl divan sanatçılarından Nef'i, Naili, Neşati; XVIII. yüzyıl şairlerinden de Şeyh Gâlib gibi sanatçılar,​ bütünüyle bu akım içinde yer almamakla birlikte Sebk-i Hindî'​den etkilenmişlerdir. Böylece, Sebk-i Hindi'​nin "​bilmeceyi andıran karmaşık manzum ve anlatımlar,​ hayal oyunları, güçlükle anlaşılır,​ beklenmedik ve alışılmamış benzetmeler,​ sentetik bir şiir dili" olarak sıralanabilecek özellikleri,​ divan şiirinin kalıplarını kırmak yerine bu kalıplarla oynamak ustalığına yol açmıştır.
akimlar/sebk-i-hindi.txt · Son değiştirilme: 2014/06/06 12:30 Değiştiren: admin