Perspektiften ölen asker

Birincil sekmeler

İngiliz şair, Tony Trehy'nin isimli şiir kitabını gördüğümde, kriptografide birbirleriyle gizli haberleşmek isteyen iki insanı betimleyen isimlerden Alice ve Bob'un Bob'uyla "Bob emailed:" başlamasından öte üzerine kurulu olduğu resim düşündürücüydü:

Paolo Uccello'nun San Romano Savaşı.

Her yerde savaşı yazdığı için ben de buraya öyle geçirdim, oysa bana rout bozgun gibi geliyor, neden Türkçe'de San Romano Bozgunu denmiyor, anlayamadım. Neyse, Paolo Uccello önemli bir İtalyan ressam olmakla birlikte obsesyonu perspektif ve bu obsesyona kompülsiyonu da San Romano Savaşı resminde sol alt köşede yüzü koyun yatan asker olmuş. Bir başka deyişle, perspektif üzerine çalışan Uccello, bu konudaki hiç bir hataya yer vermek istemediğinden, o askeri perspektif uygunluğu ancak onun yerde yüzükoyun yatışıyla sağlanabildiğinden bu şekilde resmetmiş. Belki bunun dışında da nedenler vardır, ama ana yaklaşım bu yönde.

Trehy de kitabındaki şiirleri bu ölü figürün linguistik bir temsili olarak görüyor. Böyle bir temsil çabası da akla bir çok soruyu getiriyor.

Etiketler: 

Yorumlar

har kullanıcısının resmi

trehy'nin kitabı resimbetimsel şiirlerden oluşuyor o zaman

Sayfalar