İki makale

Birincil sekmeler

Serkan Işın'ın mim olarak Poetikhars'a eklemiş olduğu Marc Schönwiesnera ve Robert J. Zatorre'nin insan serebral korteksinde duysal ve görsel uyaranların işlenmesindeki benzerlikle ilgili makale ilgimi çekti.

Bu benzerliğin, duysal ve görsel uyaranların işlenmesinde "ortak organizasyonel temel"de birleştiği ve söz konusu benzerliğin kavramsal düzeyden daha derine indiği, daha önce pek çok araştırıcının da tespit ettiği gibi filtre karakteristiklerinde ve algı eşiklerinde her iki düzenleme de birbiriyle uyuşmakta olduğu yazılıdır. Makale, genellikle her iki gözle görülen görüntünün tek olarak algılanması anlamında kullanılan "duyusal füzyon"a da ses ve görüntünün birleşip, bir duyusal füzyonu oluşturması ile ilgili de göndermeler içeriyor.

Makalenin kaynakçasına baktığımda, 2006 yılında yayınlanan ve makaleye konu olan araştırmada da yararlanılan bir diğer makale dikkatimi çekti.

Duysal kısa dönemli hafıza görsel kısa dönemli hafıza gibi davranıyor..

Brandeis ve Pensilvanya Üniversiteleri'nde yapılan bu çalışma temel olarak iki deneye dayanıyor. Bu deneyler görsel ve duysal alanda temel bilginin işlenme adımlarının benzerliklerini araştırmaya yönelik. İlk deneyde duysal ve görsel olmak üzere her iki düzenleme arasında, bellek özellikleri açısından çok az fark bulunduğu belirtilmektedir. İkinci deney ise, NEMO ile ilgilidir. NEMO görsel bellekle ilgili kantitatif bir modeldir ve duysal hafızanın bu model bağlamında değerlendirilmesi konu olarak seçilmiştir ve duysal hafızanın NEMO modeline uyduğu görülmektedir. NEMO'yu biraz açarsam, uyaran temsillerinin her bir boyutla ilişkili farklı seviyedeki gürültüyle, kodlanmasını öneren bir modeldir.

Makaleleri ve içeriklerinde bulunan deneyleri okuduktan sonra, "bunun şiirle ilgili ne ilgisi var?" diye düşündüm, hakikaten hiç ilgisi yok, deneyden bize ne, deneysel neyimize yetmiyor? Hem McGill, Brandeis ve Pensilvanya Üniversiteleri'ndeki araştırmacılar bunlarla neden uğraşıyorlar, onu da anlamıyorum. Isaac Newton zaten görünür spektrumun yedi renkten oluştuğunu, bir oktavda da aynı sayıda ses aralığı olduğunu söylemişti. Yeni değil ki bu.

Kaynak: 1) Spectro-temporal modulation transfer function of single voxels in the human auditory cortex measured with high-resolution fMRI

2) Auditory Short-Term Memory Behaves Like Visual Short-Term Memory, Visscher K., Kaplan E., Kahana M., Sekuler M., 2006

Etiketler: