"görsel şiir"i aradım gogılda bu gece

Birincil sekmeler

ve daha önce farketmediğim bir rastladım. Şiir ve Yazı Atölyesi başlığının altında seminerlerin detayının verildiği kursta, "görsel şiir"i de içeren bir seminer gerçekleşeceği yazılı.

17 Ocak 2009 Cumartesi

Atölye: Haydar Ergülen

Şiiri kavramak

(Epik şiir- Lirik şiir- Felsefi şiir- Politik şiir- Folklorik şiir- Klasik şiir- Modern şiir- Düzyazı şiir- Somut şiir- Görsel şiir- Deneysel şiir)

Şaşırdım, Haydar Ergülen'in görsel şiir üzerine kapsamlı bir yazısına rastlamamıştım. Görsel şiirle ilgili ne anlattığını merak ettim.

Gogıldaki bundan sonraki aramalarım, daha çok ortagogıla yolculukla flash tv izlemek arasında fantastik bir boyuttaydı.

Bir islami sohbet sitesinde rastladım:

"Neo-epik, madde-şiir, görsel şiir vs... Nedir bunlar? Şairin kendi kendine şiirine bir varlık verme çabası… Şiir tanımlamalardan değil, tanımlamalar şiirden kuvvet bulmalı. Siz şiirinizi yazın, gün gelir şiirinize uygun tanımlama elbet bulur şiirinizi. Bu acelecilik niye? Batı dünyası bu “fantezi”leri çoktan yaşadı."

Burada, en çok, "gün gelir şiirinize uygun tanımlama elbet bulur şiirinizi" kısmını sevdim. Anladığım kadarıyla batı dünyasının çoktan yaşadığı bir fantezide acelecilik yapıyoruz.

Fantastik yolculuğa devam,

Bir , ağır konuşmuş galiba veya öyle olsun istemiş.

"Şiir ve diğer edebi türler görsel şiir vs. gibi yanılgılardan uzak durmalıdır. Devamında ise sanatçının öz niteliğini arttırması ilham edenle rabıtasını güçlendirmesi ve "asgari velayet" halini benliğinde teşekkül ettirmesi gerekmektedir."

Kesinlik bildiren cümleler şiir fetvası gibi.

Son olarak,

Deli Mavi Sevdalar grubu'nda haftanın şairi ile yapılan söyleşiden bir bölüm, ama sevgi merdivenleri rumuzunun anlamıyla başlayan söyleşinin tamamını okumak gerek.

RA: Son dönemlerde rastladığımız deneysel şiire nasıl bakıyorsunuz?

AT: Şiir olarak bakmıyorum. Deneysel şiir, ya da görsel şiir, temelde avangard bir çıkışı hedefliyor. Şiirin bağımlı olduğu dağıtım aygıtına, burjuva toplumunun özerklik kavramına karşı çıkarak modernizmin kalelerini düşürmek postmodern bir anlayışı hakim kılmak istemektedir. Postmodernizm bütünü parçalamak esasına dayanır ki, bu emperyalizmin sanat anlayışına götürür bizi. Kafalarda kargaşa yaratmak, beyinleri iğdiş etmek. Şiir sözcüklerle yazılır, sözcüklerle yazılmayan hiçbir şiir şiir değildir. Deneysel şiir, şiirin asla geleceğini inşa edemez. Resimler şiirsel bir anlatımı çağrıştırabilir ama şiir değildir. Ayrıca tehlikeli buluyorum ve şiddetle karşı çıkıyorum.

Ben de tehlikeli buluyorum, hakikaten..