Haziran 2007

Biçem Üzerine

[kitapara:Susan Sontag] (1998/1965) "Biçem Üzerine", Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş, ss. 24-28, İstanbul: Metis.

Biçeme karşı duyulan antipati, her zaman verili bir biçeme karşı duyulan antipati olmuştur. Biçemsiz sanat yapıtı diye bir şey yoktur; yalnızca birbirinden farklı, az çok karmaşık biçem geleneklerine ve uzlaşımlarına ait sanat yapıtları vardır.

Görsel-Konvansiyonel Şiir : Tarık Günersel mi?

Yıldız Cıbıroğlu, Varlık dergisinin Haziran 2007 sayısında [w:Tarık Günersel]'in görsel şiiri hakkında bir yazı yazdı. Yazının temelde, Tarık Günersel'in şiirleri ve/ya görsel şiirleri ile ilgili olduğunu, genel anlamı ile görsel şiirden bahsetmediğini, daha çok söz/yazı arasındaki gerilime bakmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Cıbıroğlu örneğin "Görsel şiir dünyamızda artık benimsenmiş bir tarzdır." diye belirtiyor yazının sonunda. Ama görsel şiir bir "tarz" mıdır ya da gerçekten dünyada ne şekilde ve ne gibi karın ağrıları sonucunda ortaya çıkmıştır, pek değinmiyor.

Monokl Görsel Şiir Sergisi [Derya Vural Şirgisi]

Monokl Dergisinin editörü ve Zinhar ile Poetikhars'a kendi bağlamım ile [özellikle kuramsal bağlamda] uzundur katkı yapan birisi olarak dergide görsel şiirin mümkün olan en çok oranda kuramsal ve iş anlamında var olması için çaba sarfediyorum. Bu çabayı Monokl yayımlanmaya devam ettiği sürece sürdüreceğim.

Aramıza hoşgeldin!

Şiirimizin başkalarının hayatlarını ve gündeliklerini zerre kadar etkilemediğinden o kadar eminiz ki, kendimizi riyakarlığın katı sınırlarında gaz fazında buluyoruz. Uçuculuğumuzun cezbe olduğunu sandığımızdan olacak, yer ile temasımızın üfürükle enerjisi sağlanmış çeşitli havalardan mürekkep olduğunu hiç farkedemiyoruz. ile bağımızın kopuşunun bu noktada başlaması gerekir.

İki şiiri birbirine benzeyen herkes ziyandadır

"Şiir olanın, insanın varlık durumunu devre dışı bırakıldığı durumda veya insanın içinde bulunduğu bu varlık durumunu hissetme yeteneğinin kaybolması sonucunda üslupta, şivede, tonda, latif olanda aranması veya şiirin şive, üslup ve latif ile kurulmasının sonucudur.

Görsel Şiir Dili

Görsel şiirden hiç anlamadığını iddia eden, reddeden bir okur/bakar bile tam olarak adlandıramasa da bir şiirin kendi keyfini arttırdığını ya da bozduğunu fark edebilir. O halde bu şiir bilinçdışı bile olsa anlaşılmıştır.

Gündelik yaşantımızda, uygar dünyada birçok fikrin enerjilerini çalmış olduğumuz için bunlara tepki göstermiyoruz. Bunları konuşurken kullanıyoruz, başkaları kullandığında da belli bir tepki veriyoruz ancak bunlar üzerimizde özel bir izlenim bırakmıyorlar.

Siyahi Görsel Şiir Dosyasından

Erhan Altan [kitapara:Siegfried J. Schmidt]’in tanımıyla “görsel şiir, anlamın optik-semantik temsil alanında, henüz-dil ile neredeyse-hâlâ-dil eşikleri arasında oluştuğu şiirdir.”

Yazın’ın Dalga-Parçacık İkiliğiyle Analojisi

Yazın’ın Dalga-Parçacık İkiliğiyle Analojisi Tim Gaze çeviren; suzan sarı